Ingåknutarnas marthor

Välkommen till Ingåknutarnas Marthakrets

Vår glada krets började sin verksamhet vid årsskiftet 2014–2015. Nya medlemmar från Ingås alla knutar och också annanstans ifrån är varmt välkomna med! Hör gärna av dig!

Aktuellt

Ingåknutarna drog till skogs

10.05.2015 kl. 08:21

Årsmöte 26.2.2015

29.03.2015 kl. 09:57

Kafferep 17.3.2015

29.03.2015 kl. 10:24

Tankar om Shindo och februari-träffen

Ingåknutarna har inlett det nya året och sin verksamhet med fokus på välmående. Efter att i januari ha fått ta del av Piia Reijonens föreläsning om superfood och mental hälsa, fick vi på februari-träffen en chans att i praktiken bekanta oss med en metod som ger styrka i vardagen och som främjar känslan av välbefinnande.
16.02.2015 kl. 15:57
Kontaktuppgifter

Kontakt

Linda Forsström
Kontaktperson
linda.m.forsstromgmail.com
Pia Bergström
Medlemssekreterare
bergstroempgmail.com